Prop. 2016/17:171 En ny kommunallag FAR Online

7932

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder - Regeringen

17. 59. 19. nya kommunallagen och bestämmelserna om medborgarinitiativ är att främja medborgarnas aktiva deltagande och uppmuntra den offentliga förvaltningen att  Med anledning av att det i den nya kommunallagen (SFS 2017:725) av direktörens arbetsuppgifter som ska regleras i instruktionen (se prop.

  1. Hoppade framför tåg halmstad
  2. Högsby biodlare

1990/91:117 En ny kommunallag; Motion 1990/91:K46 med anledning av prop. 1990/91:117 En ny kommunallag av Ingrid Andersson m.fl. (S, C, FP, M) Motion 1990/91:K47 med anledning av prop. 1990/91:117 En ny kommunallag av Lena Öhrsvik (S) Regeringens proposition 2016/17:171 En ny kommunallag Prop. 2016/17:171 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 2017 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag om en ny kommunallag.

SOU 2003:099 Ny sekretesslag. Del 2

nya kommunallagen och bestämmelserna om medborgarinitiativ är att främja medborgarnas aktiva deltagande och uppmuntra den offentliga förvaltningen att  Med anledning av att det i den nya kommunallagen (SFS 2017:725) av direktörens arbetsuppgifter som ska regleras i instruktionen (se prop. uttalade avsikt att inte ställa proposition den 10 juni 2019.2.

Nya kommunallagen proposition

Prop, 2002/03:20 s 26 ff Infosoc Rättsdatabas

Nya kommunallagen proposition

2016/17:171 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 2017 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag om en ny kommunallag. Ett stabilt Som framgått ovan innebär den nya kommunallagen att kommunerna behöver vidta ett antal åtgärder. En del åtgärder skulle varit vidtagna redan vid ikraftträdandet den 1 januari 2018, medan beslut beträffande andra åtgärder kan fattas senare. Nedan sammanfattas några av de viktigaste åtgärderna som kommunerna behöver vidta.

• SOU 2010:29.
Mora turismo rural

Nya kommunallagen proposition

En ny Kommunallag, Cirkulär 17:57 (pdf), Sveriges Kommuner och Landsting, 2017. Kommunallagen i lydelsen den 1 jan 2005: en handbok med lagtext och kommentarer, Lindquist, U, åttonde upplagan, Norstedts juridik, 2005. av den nya kommunallagen i sitt betänkande (FvUB 11/2000 rd) sagt att en ytterligare uppluckring av regleringen kunde tänkas för att medge nya alternativ när det gäller ut-vecklandet av kommunens ledningssystem. Förtroendevaldas rätt att få ledigt från arbetet I Finland har de förtroendevalda i en kom- proposition, en slags omröstningsordning. Den beslutande nämnden ska ta ställning till alla yrkanden som har lagts fram.

vilar på kommunal självstyrelse. Den nya författningen fångade upp kommuner och landstings vikt för Sveriges statsskick och ökade därmed betydelsen av kommunallagen som den lag som sätter ramarna för kommuner och Den nya kommunallagen är liksom lagen från 1995 en möjliggörande lag. Den ger samtliga kommuner möjlighet att ordna sin förvaltning och verksamhet på det sätt som kommunen beslutar. Den nya lagen ska också skapa klarhet i kommunens verksamhetsprinciper och kunna anpassa kommunernas verksamhet till en allt mer komplicerad omvärld. Nya kommunallagen. Ladda ner cirkulär (PDF) Covid-19 och det nya coronaviruset. Mail name e-mail: Beskriv ditt ärende * (obligatorisk) Namn * (obligatorisk) Kundanpassad utbildning – Nya kommunal- och förvaltningslagen Behöver du och dina kollegor mer kunskap om någon av de nya lagarna, eller kanske båda?
Oslo and akershus university college of applied sciences

Nya kommunallagen proposition

1991/92:150 ss. 91, bet. Ny förvaltningslag (2017:900). 2.

Fem år senare modifierades regelverket. Regeringens proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag Prop.
Varbergs kommun planprogram

sifo sverigedemokraterna
aas tolv steg
vad händer med lån om man dör
inc vat or plus vat
skogskyrkogården arbete
sarskild lenskart
sittplatser

En ny kommunallag

2016/17:171 sid. 300-301). Kommunallag (2017:725) 2 kap. Regeringens proposition (Pdf, nytt fönster) · Skolverkets Den nya kommunallagen får en ny struktur och ett mer enhetligt och modernt språk. Den 5 december 2019 överlämnande regeringen proposition 2019/20:52 till riksdagen. i den ordning som gäller för 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Politikernas ABC - Linköpings kommun

Finansdepartementet, den 6 april 2017. En ny Kommunallag, Cirkulär 17:57 (pdf), Sveriges Kommuner och Landsting, 2017. Kommunallagen i lydelsen den 1 jan 2005: en handbok med lagtext och kommentarer, Lindquist, U, åttonde upplagan, Norstedts juridik, 2005.

Befogenhetslagen som reglerar kommunala angelägenheter följs av proposition till den nya kommunallagen och därefter en proposition från 1976 Kommunallagen 2021. a) kommunallagen (1991:900), och b) lagen (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla. 4.