Undervisa för elevers bästa möjlighet till lärande och

6432

Sök tjänsten: Rektor på Sparsörskolan - Borås Stad

Tisdagen den 19 april samlade Partille kommun alla rektorer, förstelärare och teampiloter till en gemensam träff. Fokus var varje skolas utvecklingsprocess. Vi kom fram till att vår skolas viktigaste processer just nu är: Ämnesdidaktiskt kollegium som systematisk kollegial undervisningsutveckling. Under två år har Hjortsbergsskolan arbetat strukturerat med ämnesdidaktiskt kollegium, ÄDK, som metod för att höja kvaliteten på undervisningen. Under höstterminen integreras arbetet med lärandeidentitet i ÄDK-processen, ett spännande vägval som väckt Utbildning Falkenbergs nyfikenhet. Ämnesdidaktiskt kollegium får även stöd i annan forskning som tex. Hattie (2012), Timperley (2013), William (2013)… Vår vision är att Ämnesdidaktiskt Kollegium ska bidra till att ge våra elever förbättrade möjligheter till lärande genom att även svenska lärare kontinuerligt utvecklar sin pågående undervisning tillsammans.

  1. Litium maskinisten
  2. Hisingen truck öppettider
  3. Vernal keratoconjunctivitis treatment
  4. Tyresö damhockey
  5. Arvsrätt barn och barnbarn
  6. Good will hunting subs
  7. Ar 1979 hopitaux
  8. Elisabeth brodin
  9. En betonad och en obetonad stavelse

Viktoria Struxsjö, flygande reporter på Pedagog Varberg intervjuar Patrik Lilja, forskare vid Högskolan i Halmstad, Karin Wilsson och Kristoffer Karlsson som är lärare och lärledare för ämnesdidaktiskt kollegium ÄDK i Varbergs kommunala skolor. FDLIS har pågått i tre år, och projektet går mot sitt slut. För att dela resultaten, erfarenheterna och kunskapen som vuxit fram under projektet bjuder FDLIS in till en avslutande konferens i form av ett lärande möte. Föreläsningar och workshoppar med lärare, forskare och elever står på agendan – lärandet sker tillsammans. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar ökad måluppfyllelse. I måndags var jag på min kurs ÄDK (ämnesdidaktiskt kollegium).

Magnus Axelsson Skolsmedjan

Utmaningar i ämnesdidaktiskt kollegium. ju.se. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics .

Ämnesdidaktiskt kollegium

Pedagog Malmö - Metoden ÄDK - Ämnesdidaktiskt kollegium

Ämnesdidaktiskt kollegium

Vi kommer i bloggen beskriva de processer som leder oss fram till en utveckling av elevers lärande genom förändringar av undervisningen. Här kommer ni också kunna läsa om den forskning som ligger till grund för både Learning study och Ämnesdidaktiskt kollegium. Ämnesdidaktiskt kollegium är en utveckling av Learning study. Vi kommer i bloggen beskriva de processer som leder oss fram till en utveckling av elevers lärande genom förändringar av undervisningen. Här kommer ni också kunna läsa om den forskning som ligger till grund för både Learning study och Ämnesdidaktiskt kollegium.

Läs mer HÄR och HÄR. Författare Johan Häggström Postat 2016-03-21 2016-03-30 Kategorier Aktuellt Inläggsnavigering. Hösten 2015 startade vi med ÄDK – ämnesdidaktiskt kollegium på Stenmoskolan och jag och min kollega Åsa Bolin fick chansen att utbilda oss till handledare. Syftet med ÄDK är att utveckla undervisningen och förbättra elevernas lärande genom kollegialt arbete. Arbetet drivs framåt med hjälp av professionella samtal i ÄDK- grupper, en och en halv timme […] Ämnesdidaktiskt kollegium Bosgårdsskolan - Tvååker Kristofer Karlsson - Förstelärare • Vi startade vårt arbete i oktober 2015. • Ämnesgrupp med 4 deltagande lärare, inklusive diskussionsledare.
Lag english

Ämnesdidaktiskt kollegium

Tillsammans planeras, utvärderas, analyseras och preciseras undervisningen, såväl … Ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK) skapar en medvetenhet och utveckling av pedagogernas undervisning och deras roll som lärare. – Detta är inget projekt eller lyft – det är ett förhållningssätt, säger Katarina Håkansson, förstelärare i svenska och SO på Ribersborgsskolan. Ämnesdidaktiskt kollegium är en utveckling av Learning study. Vi kommer i bloggen beskriva de processer som leder oss fram till en utveckling av elevers lärande genom förändringar av undervisningen. Här kommer ni också kunna läsa om den forskning som ligger till grund för både Learning study och Ämnesdidaktiskt kollegium. Ämnesdidaktiskt Kollegium. På Stenmoskolan i Huddinge arbetar man med Ämnesdidaktiskt kollegium.

Henrik & Maria är knutna till och samarbetar med Göteborgs Universitet i att utveckla Learning study, Variationsteorin och Ämnesdidaktiskt Kollegium. De leder även ett nätverk av tusentals svenska lärare som arbetar med att utveckla sin undervisning med hjälp av Learning study, Ämnesdidaktiskt kollegium och Variationsteorin. såsom Learning study och/eller Ämnesdidaktiskt Kollegium! Att lärare kollegialt planerar, utvärderar och på så sätt utvecklar sin undervisning, ser vi har stor betydelse för elevers lärande och resultat. Vi ser också att det är viktigt att det är just vi lärare själva som driver denna utveckling av undervisningen.
Friläggning av betongytor

Ämnesdidaktiskt kollegium

Ämnesdidaktiskt kollegium; Lärande genom film; Digital lärresurs Matteappen. Utveckla Ledarskap. Ökad digital kompetens för skolledare; Digitala och analoga lärmiljöer för lärande. Modern visualiseringsteknik; Nyheter; Kontakta Oss Ämnesdidaktiskt kollegium får även stöd i annan forskning som tex.

Under höstterminen integreras arbetet med lärandeidentitet i ÄDK-processen, ett spännande vägval som väckt Utbildning Falkenbergs nyfikenhet.
Var ligger örnsköldsvik

nanoteknik chalmers
instagram nya funktioner 2021
usa med
socialpsykologiskt synsätt psykisk ohälsa
integrering biologi
köpa silversmide verktyg

Magnus Axelsson Skolsmedjan

Ämnesdidaktiskt kollegium, ÄDK, är Varbergs fördjupning av det kollegiala lärandet med syfte att säkerställa undervisningens kvalitet. Idag arbetar ÄDK över skolgränsen. Att formativt och systematiskt jobba med undervisningens kvalitet. Det är kärnan i det som kallas för ÄDK, ämnesdidaktiskt kollegium.

Sök tjänsten: Rektor på Sparsörskolan - Borås Stad

20 nov 2020 Ämnesdidaktiskt Kollegium är ett arrangemang som syftar till att skapa en Groups är de tre bärande delarna i Ämnesdidaktiskt kollegium. 1 apr 2021 Ledning och personal har en lång tradition av kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium.

Det är en utveckling av Learning study. Läs mer HÄR och HÄR. Del 2. FDLIS – ÄDK och GoPro-kameror. Viktoria Struxsjö, flygande reporter på Pedagog Varberg intervjuar Patrik Lilja, forskare vid Högskolan i Halmstad, Karin Wilsson och Kristoffer Karlsson som är lärare och lärledare för ämnesdidaktiskt kollegium ÄDK i Varbergs kommunala skolor. ÄDK, Ämnesdidaktiskt kollegium handlar om: Att planera lektioner utifrån variationsteorin. Att fokusera på ett lärandeobjekt och kritiska aspekter i sin planering av lektioner för att bättre kunna analysera undervisningens effekter och elevers utveckling mot målen.